Productes

  • Ethylene Glycol

    Glicol etilè

    L'etilenglicol (etilenglicol) també s'anomena "glicol", "1,2-etilenglicol", abreujat com EG. La fórmula química (CH2OH) 2 és el diol més senzill. L’etilenglicol és un líquid incolor, inodor i dolç, tòxic per als animals, i la dosi letal d’éssers humans és d’uns 1,6 g / kg. L'etilenglicol es pot dissoldre amb aigua i acetona, però la seva solubilitat en èters és relativament petita. S'utilitza com a dissolvent, anticongelant i matèria primera per al polièster sintètic. Propietat física ...